Seneste opdateringer i UDDATA+

 

Nye features:  

UP-15311: Bevismodul – U105 Fagbetegnelse for Teknikfag justeres

UP-16472: Eksamensplanlægningsmodul – Nu er det muligt at slette skemabegivenheder der dannes via eksamenstermin

UP-16486: Eksamensplanlægningsmodul – Opret skema for en termin med kun udgående censor

UP-16014: AMU Brevgenerator – oprettelse af 2 nye styringstabeller

UP-16146: EASY-P synkronisering af uddannelsesaftaler – marker slettede aftaler

 

Gennemførte fejlrettelser:                                                                               

UP-16318: Optagelsesmodul – igen muligt at optage via ”skrankeansøgning”