Samtalemodulet: Modtager vises ikke

Der er problemer med at få vist modtager, der sendes samtaler til. Vises “null”, kan man se navn via mouseover.

Vi er i gang med at undersøge nærmere.