Særlig skemalægning i UDDATA+ skema

For de skoler, der anvender arbejdstidsmodulet i UDDATA+ og har valgt at anvende funktionaliteten særligt skema (læs nærmere i Skemalægning af særligt skema), er der nu mulighed for at oprette og slette denne type skema direkte i medarbejderskema i UDDATA+ skema.

Vi forestiller os, at denne funktionalitet kan være nyttig for både FLEX skemalæggere og for personale, som sidder med administration af ferie eller tager imod medarbejderes sygemeldinger, som en hurtig og nem måde at lave registreringer på.

Forudsætninger og opsætning (hjælpeaktiviteter mm.) er beskrevet i “Skemalægning af særligt skema” og derudover kræves, at de medarbejdere, som skal kunne bruge funktionaliteten, skal have særlige rettigheder for at kunne dette. Rettigheder fås ved at kontakte FLEX-supporten og oplyse navnene på de personer, som skal have tildelt de ekstra rettigheder.

Når disse forudsætninger er på plads, kan “særligt skema” lægges således:

Først findes relevant medarbejderskema.

ugeskema

Herefter opmærkes de ønskede dage med <ctrl> + træk med venstre musetast.

opmærkning

Så klikker man på krydses, hvorefter man får vist de muligheder, der er at skemalægge på.

særlig skema type

Vælger man f.eks Ferie, ser skemaet således ud.

registrering

Ønsker man at slette skemalægningen klikkes der på skemabegivenheden, hvorefter man klikker på krydses og får nedenstående dialog boks op, hvor man skal bekræfte at man ønsker at slette begivenheden.

slet

Skemalægningen af særlig skema igennem UDDATA+ bliver umiddelbart efter synligt i FLEX (efter en eksport) og i alle skemavisningsapplikationer, som baserer sig på EASY skema.

flex