rettighed til holdliste via skema

Vi har ændret på rettighederne til holdliste fra skema, så det ikke længere er nødvendigt at have “Ret til personfølsomme oplysninger på elever”

Oplysningerne “fødselsdag, mail og telefon” vises på holdlisten, når man har følgende rettigheder ELEVADM.VIS og ELEVADM.MENU