Der har været en potentiel data mangel på vores elevers udannelser. I det originale træk kunne der potentiel opstå situationer, hvor nogle skoleforløb/uddannelser ikke kom med ud.

Vi har nu lavet en ny expand=uddannelser_v2, som kan sættes. Her er strukturen lidt anderledes, men I kan vide jer sikre på, at alle elevens uddannelser og skoleforløb kommer med ud.

 

DEN POTENTIELLE DATA MANGEL ER KUN OBSERVERET PÅ FGU SKOLER

 

Nedenfor ses et udsnit af et anonymiseret FGU eksempel af den nye struktur

{
 "result": [
  {
   "indi_id": 0,
   "fornavn": "x",
   "efternavn": "x",
   "cpr_nr": "x",
   "initialer": "x",
   "email": "x@x.dk",
   "tlf": "+x",
   "tlf_alt": "",
   "kontaktOplysninger": [],
   "adresse": {
    "gade": "x",
    "co": "",
    "postnummer": "0000",
    "sted": "by",
    "etage": "",
    "doer": ""
   },
   "opdtid": "1970-01-01T00:00:00Z",
   "unilogin": "x",
   "dod": "N",
   "elevHistorik": [
    {
     "elev_id": 1,
     "indmeldelsesdato": "1970-01-01T00:00:00Z",
     "afgangsdato": "1970-01-01T00:00:00Z",
     "forventet_slutdato": "1970-01-01T00:00:00Z"
    }
   ],
   "ydelsesgrundlag": null,
   "uddannelser": null,
   "uddannelser_v2": [
    {
     "elev_id": 1,
     "indmeldelsesdato": "1970-01-01T00:00:00Z",
     "studiestartdato": "1970-01-01T00:00:00Z",
     "afgangsdato": "1970-01-01T00:00:00Z",
     "afgangsaarsag": "83",
     "kort_betegnelse": "",
     "betegnelse": "",
     "gennemfoert": "N",
     "udd_betegnelse": "Forberedende Grunduddannelse",
     "uddannelseversion": 1,
     "coesaformaal": "338",
     "elevtype": null,
     "elevtype_startdato": null,
     "elevtype_slutdato": null,
     "skoleforloeb": [
      {
       "skoleforloeb": "",
       "skoleperiode": "",
       "forloeb_start": "1970-01-01T00:00:00Z",
       "forloeb_slut": "1970-01-01T00:00:00Z",
       "speciale": "1",
       "speciale_betegnelse": "Almen grunduddannelse"
      }
     ],
     "aktiviteter": [
      {
       "akti_id": 0,
       "lok_id": 0,
       "aktivitet": "",
       "aktivitetstype": "STAM",
       "startdato": "1970-01-01T00:00:00Z",
       "slutdato": "1970-01-01T00:00:00Z",
       "fritekst": ""
      }
     ]
    }
   ],
   "karakterer": null,
   "fravaersregistreringer": null,
   "elevnoter": null,
   "fagTema": null,
   "forloebsplaner": null,
   "meritter": null,
   "vaerger": null
  }
 ]
}