Parameterlister

 

Sådan opretter og vedligeholder du en parameterliste.

Enkelte afgrænsninger kan du afgrænse med et bestemt sæt af værdier. Det kalder vi en parameterliste, og afgrænsningerne der kan det, har et (+) efter sig.

Det betyder ikke at du SKAL bruge en liste, så du kan stadig afgrænse med en enkelt værdi eller muligvis % eller lade den stå tom, hvis den ikke er tvunget.

Du vælger Parameterlister ved de tre prikker i hjørnet:

Så ser du en oversigt over eksisterende parameterlister:

Det, du kan gøre og se er:

  • Ny opretter en ny liste
  • Blyanten retter en eksisterende
  • Du kan se Listens navn (som du skal brug i afgrænsningsfeltet med + foran)
  • Du kan se en beskrivelse (til intern brug)
  • Du kan se den basisparameter, listen er baseret på – den skal passe til den afgrænsning, du vil bruge den på.
  • Antallet af værdie der gemmer sig i listen er vist
  • Skraldespanden sletter listen

Vi trykker på Ny og får:

 

En dialogboks hvor du kan finde på et navn, en beskrivelse og en basisparameter (du kan kun vælge dem, der hedder noget med _+ til sidst.

Så taster du den første værdi og trykker på + :

Så taster du endnu en værdig og trykker + , og derefter Gem.

Du kan nu vende tilbage til Bestillinger og i afgrænsningen taste dit listenavn med et + foran: