Vejledning er opdateret med oprettelse af sygeeksamen – XPRS

Vejledningen Eksamen XPRS er opdateret med et afsnit om oprettelse af sygeeksamen XPRS Рafsnittet er placeret nederst i vejledningen