Opdeling af Z-udskrifter i rettighedsgrupper

Baggrund for ændring

For at hjælpe vores Studie+ skoler med i højere grad at definere, hvilke medarbejdere, der har adgang til hvilke data, har vi valgt at reorganisere og opdele Z-udskrifterne i en række standardiserede rettighedsgrupper. De nye rettighedsgrupper afspejler i nogen udstrækning forskellige arbejdsområder/rettighedsgrupper, så eksempelvis eksamensudskrifter kan begrænses til eksamensplanlæggerne.

Hvordan virker rettighedsgrupper for Z-udskrifter?
Designet af de nye rettighedsgrupper har til formål at understøtte Studie+ skolerne i at begrænse adgangen til specifikke- og personfølsomme data til de relevante medarbejdere iht GDPR. Da I selv aktivt skal tilknytte relevante medarbejdere til de respektive grupper, antager Studie+, at de tilknyttede medarbejdere må se eksisterende og senere udviklede udskrifter til samme område. Det betyder, at når der kommer en ny udskrift, vil den blive placeret i den af rettighedsgrupperne, den arbejdsområdemæssigt/rettighedsmæssigt passer til.

Det vil stadig være muligt at oprette lokale rettighedsgrupper til at tildele udskrifterne på individuelt niveau som hidtil, men vi anbefaler I bruger vores standardiserede rettighedsgrupper, særligt til udskrifterne i grupperne Z-grænseflade, Z-indberetning, Z-eksamen, Z-timer og Z-medarbejder.

Z-udskrifter, Z-sysadmin og Z-lærerudskrifter
For udskrifterne i de gamle/eksisterende rettighedsgrupper Z-udskrifter, Z-sysadmin og Z-lærerudskrifter gælder det, at de fremadrettet er forsynet med et nyt parameter, som I møder, når I bestiller en udskrift:

Medtag navnebeskyttede elever – J/N. Er medarbejderen, der laver udskriftsbestillingen, ikke tilknyttet rettighedsgruppen Ret til følsomme elevdata, vil parametervalg J ikke få effekt.

Derudover er en række af de udskrifter, der før var placeret i gruppen Z-udskrifter, blevet flyttet til de nye rettighedsgrupper.

Z-grænseflade, Z-indberetning, Z-eksamen, Z-timer og Z-medarbejder
For udskrifterne i de nye rettighedsgrupper Z-grænseflade, Z-indberetning, Z-eksamen, Z-timer og Z-medarbejder gælder det, at de pr. definition viser alle navnebeskyttede. Vær derfor særligt opmærksom på når I tilknytter en medarbejder til en eller flere af disse rettighedsgrupper, giver I den pågældende medarbejder adgang til udskrifter, hvor alle datalinjer vises.
Bruger I disse udskrifter i en lokalt oprettet rettighedsgruppe, så vises alle datalinjer stadig.

For alle udskrifter med elevdata gælder det yderligere, at medarbejderen, der laver udskriftsbestillingen, skal være tilknyttet rettighedsgruppen Ret til følsomme elevdata for at kunne se fuldt CPR. Har den pågældende medarbejder ikke denne rettighed, vil de sidste 4 cifre være udeladt.

For alle udskrifter med medarbejderoplysninger, såsom udskrifter i Z-medarbejder og Z-timer, gælder det, at den pågældende medarbejder, der laver udskriftsbestillingen, skal være tilknyttet rettighedsgruppen Ret til følsomme medarbejderdata for at kunne se fuldt CPR. Har den pågældende medarbejder ikke denne rettighed, vil de sidste 4 cifre være udeladt.

Oversigt over nye grupper:

Z-grænseflade:
R115i
R116
R116i
R117
R117i
R117x

 

Z-indberetning:
Z8033
Z8050
Z8051
Z8052
Z8052V
Z8053
Z8053V
Z8054
Z349
Z449

 

Z-eksamen
Z002

 

Z-timer:
Z8004
Z8057
Z8157

Z-medarbejder:
Z8082