Der er blevet tilføjet et nyt endpoint til at hente skolepraktikforløb. Informationerne for dette endpoint er at finde i vores swagger dokumentation for API v0.7.5.