nyt UDDATA+ indberetningsoversigt

 

Det er nu muligt at se, om en indberetning er modtaget eller fejlet i indberetningsoversigten