Nyt uddannelsesbevis til Eksamensdatabasen.

 

I nyhedsbrevet for september 2021 skriver vi, at de nye udannelsesbeviser, der skal overføres til Eksamensdatabasen, i oktober kan dannes via U910.

Vi arbejder fortsat på at kunne overføre beviserne korrekt til Eksamensdatabasen og har derfor valgt endnu ikke at lægge U910 ud.

U910 meldes klar til brug her på siden, såsnart beviserne kan overføres korrekt til Eksamensdatabasen.

Der lukkes derfor endnu ikke for de nuværende U9xx-moduler.