Nyt på EGU bonus portal

Nu er det muligt at oprette flere aktivitetstyper. Vi har også fået sat ikoner og farver på, så det er nemmere at overskue i oversigten. Vi har valgt at tilføje ikoner, da vi tænker, det er en god måde at illustrere en plan for jeres elever. Ikonerne påtænkes også at trækkes over i forløbsplaner, når der er PGU/AGU-elever, som er i kombinationsforløb og erhvervstræning. På denne måde kommer det til at hænge sammen med de ikoner der er at finde øverst i forløbsplanen, når personale og elever navigerer i den enkelte plan.

Ikonerne går også igen på planlægningssiden