Nyt link fra elevstamdata til forløbsplaner

på elevstamdata på fanen “Links” er der nu et link til forløbsplaner oversigtssiden

Linket fremkommer kun hvis man har rettigheder til forløbsplaner.

Senere vil linket blive gjort endnu mere præcist, så det åbner på det specifikke elevforholds forløbsplan