Nyt ift. indberetning til ungedatabasen

 

Forsinkelse af, hvornår der indberettes optag på en elev

Fremover vil indberetningen ske 7 dage efter en elev er placeret på et skoleforløb. Forsinkelsen på 7 dage bliver indført fra 01.10-2021 for at give jer bedre tid til at få en elev på plads. Såfremt man ændrer datoer på eleven, er det den dag eleven starter på sit første skoleforløb, som indberettes til ungedatabasen som uddannelsesstart.

For elever der starter på eud-hovedforløb er det en forløbsplacering, der trigger en indberetning på optag til UDDB. Den dato, der bliver sendt som uddannelsesstart tages dog fra elevstamdata – fanen uddannelse – feltet:

Hvis en elev skifter spor/speciale i løbet af uddannelsen, altså skifter eksempelvis fra AGU til PGU, vil det også blive indberettet til ungedatabasen. Denne indberetning sker, natten efter, eleven er placeret på sit nye skoleforløb.

 

Frafaldstruet elev

Såfremt der oprettes en note på en elev, hvor notetypen er ”frafaldstruet”, vil der natten efter blive sendt en notifikation til ungedatabasen. Denne markering gælder kun for det elevforhold, eleven har på datoen for oprettelse af noten.

3 måneder efter noten er oprettet anses den for udløbet og medtages ikke mere i indberetninger og på udskrifter.