Nyt i Bestillinger

 

Læs her, hvilke nye udskrifter, der er kommet til siden 18 september2015, og hvad der er ændret.:

Elevtyper:

Følgende er nyt i forhold til udskrifter med elevtyper:

Z8047 Elevtyper 1

Er nu blevet bedre til KUN at vise de elever der skal have en elevtype.

Z8048 Elevtyper 2 Er faktisk en skoleforløbsoversigt. Den medtager alle skoleforløb i afgrænsningsperioden (hvis man siger J til den afgrænsning.)

Nyt på Z8048 er:

 • Der er en GF/HF attribut, der angiver, om periodetypen hører under GF1, GF2 eller HF.
 • Prøv at køre denne og også aftaleoversigten, Z800, for at få overblik over elevernes færden. Tilsammen giver de to udskrifter alle skoleforløb og alle aftaler.
 • Afgangsårsag og –dato er med

Z494 og Z105 er de første holdudskrifter, der medtager elevtype.

De nye Årselevlister, Z8050 og Z8051, har også elevtype med.

 

Nye udskrifter:

Z800 Læresteder-liste

Dette udtræk er ikke nyt, men ændret så meget, at jeg alligevel sætter den her.

Den viser alle aftaler, er overlapper med afgrænsningerne. Hvis man således kombinerer den med skoleforløbsoversigten Z8048, har man overblik over de fleste elevers gøren og laden.

 

Z8050 Årselever Fuldtid

De gamle årselevlister (Z3xx-serien) er ikke ret regnearksvenlige. Der kommer en række nye årselevudskrifter, som i stedet for x antal månedskolonner har en bidragskolonne, og en kolonne med den måned, bidraget hører til i. Så kan man med Pivot stille resultatet op som ønsket.

Desuden er både CØSA og uddannelse med i samme udskrift og elevtype er også med.

Der er også tælledato med, så man med regneark selv kan vælge at stille bidraget op efter ”udbetalingstidspunkt” eller ”produktionsperiode” via skoledagskalenderen.

 

Z8051 Årselever Skolepraktik

Der kommer en række søsterudskrifter til Z8050. Denne har med skolepraktik at gøre, og Z8052 og Z8053, der er på vej, vil handle om ÅU og AMU.

For at kunne lægge data sammen, vil Z8050 og Z8051 have de samme kolonner. De kolonner, der ikke giver mening for Z8051, vil så være tomme, som f.eks. ”Skoleforløb”.

Skolepraktik ÅE fordeles heller ikke på kalenderdage, men lægges på tælledatoen.

 

Z8055 Flex-installationsnumre og brugere

Simpelt udtræk uden afgrænsninger, der til revisions-brug viser alle Flexinstallationer og tilknyttede brugere.

 

Z8056 Liste med alle lokale fag

Viser alt om skolefag med numre højere end 50.000

 

Z8057 Arbejdstimer pr medarbejder Simpelt udtræk uden afgrænsninger, der til revisions-brug viser alle Flexinstallationer og tilknyttede logins.

 

Z8058 FTU-ansøgninger

En kloning af EASY’s B628, men med færre kolonner vedrørende fuldtidsansøgninger.

 

Z8059 Manglende skemalægning på Fuldtid

Til hvis der under revision spørges, om der nu også er skema på de elever, der har tælledage. I første omgang findes dette kun for fuldtidselever.

 

Z8060 Kvalifikationer

Viser de hovedforløbskvalifikationer, som de valgte elever har opnået, samt deres baggrund.

 

Z8062 Medarbejder data

Viser som navnet antyder en række informationer om medarbejdere, relateret til SLS og norm etc.

 

Z8101 Køreteknik-fag på AMU

Kontroludskrift til indberetning af varighedsuafhængig tilskud køreteknik.

 

Z8102 Deltagerbetaling

AMU-elever med deltagerbetaling, dvs. rekvirenten er UVM og betalingsstatus er 6 eller 7.

 

 

Ændringer:

Holdudskrifter generelt

Også andre udskrifter er berørt her, men den hyppigste supporthenvendelse vi får er, at folk får tomme udskrifter og ikke har set, at de har afgrænset på et november hold og sat pr.datoen til en dag i december. Nu viser holdafgrænsningerne holdets periode i hjælpeteksten, så man i det mindste har et hint om, hvordan man skal sætte sin datoafgrænsning for at få et resultat.

 

Z301 Resliste-1 Afd – Hold – Lekt

Ny afgrænsning: Medtag medarbejderafdeling

 

Z312 Resliste-12 Ansv – Hold – Arb. Tim

Ny afgrænsning: Medtag skolefag

 

Z351 Årselevliste 2 – Skolepraktik

Ny afgrænsning: Medtag Skoledagskalender

 

Z369 Aktivitets-timeliste

Ny afgrænsning: Medtag Projektområde

 

Z423 Afgangsårsager (aktive elever)

I første omgang er de nye CØSA numre sat på udskriften, når man vælger J til ”Grupper uddannelser”. Der venter en større omkalfatring af alle Årselev udskrifterne. Dels indførelse af GF1/GF2 begrebet og elevtyper, dels ny definition af, hvornår en elev stopper på et uddannelsesnummer og starter på samme uddannelsesnummer igen. Hidtil har udskrifterne:

Z424, Z425, Z427 og Z428 kigget efter gamle afgange i revisionssporet. De to sidstnævnte kan desuden indsætte en ”kunstig afgang” når der sker et skift mellem uddannelserne SOSU-assistent og SOSU-hjælper. Nu er der nye CØSA numre i spil, og i hvert fald Z424 og Z425 ændres til også at kigge efter FÆRTA’er og visse skoleperiode-skift. Mere om det i næste nyhedsbrev.

 

Z494 Holdliste 4

Nye felter i csv filen: Aktivitetens start- og slutdato samt elevens start og slut på holdet.

Som nævnt øverst er elevtypen med i både pdf- og csv-versionen.

 

Z630 Aktivitetsliste

Man kan nu vælge at medtage skolefag. Der kommer således flere linjer pr hold. Der tælles stadig antal unikke holdplacerede elever pr hold, uagtet om de deltager i den enkelte aktivitet.

 

Z8031 Aftaleoversigt pr. SKP-elev

Fire ting:

 • Slettede aftaler bliver i databasen, men er ikke længere med i trækket.
 • Ny afgrænsning: Medtag Skoleforløb (for SKP-eleverne, ikke andre). Så kan man se de perioder, hvor eleven er hjemme på skolen.
 • Både egen og udlagte skole vises på udskriften
 • Ny afgrænsning ”Kun egen skole” hvis man kun vil se aftaler for egen skole

.Z8033 AMU-overblik

Tre nye ting og en del nye afgrænsninger:

 • Udskriften har ny titel. Den bruger begrebet tilstededage for at tælle AMU-aktivitet.
 • På denne som en del andre udskrifter er vi begyndt at sætte =”” omkring CPR-numre, således at foranstillede nuller ikke fjernes af Excel ved åbningen af CSV filen.
 • Lokationen vises nu også

Nye afgrænsninger:

 • Aktivitet
 • Lokation
 • Kun udlagt (ved J vis kun holdplaceringer hvor udlagt skole ikke er din skole)
 • Undtagelses-fag (fraregn et fag eller en liste af fag fra udtrækket. F.eks. praktik-fag)
 • Medtag detaljer (ved N vises ikke elev-specifikke data)
 • Skolefag
 • Aktivitetsafdeling

Z8100 Kantineliste: Antal kursister (AMU)

 • Fire ting:
 • Aktiviteten er ikke længere med
 • Der er Ugedagskolonner
 • Output kan både være CSV, PDF og HTML
 • Ny afgrænsning: Undtagelsesfag (+) kan angives med en liste ligesom Z8033. Nogle bruger det til at udelukke praktikfagene, hvis man til kantinebrug kun vil se elever, der er til stede på skolen og ikke ude i byen.

 

Fejlrettelser:

Z5xx skemaudskrifter

Afgrænsningen Orientering kan nu udfyldes med Portræt/Landskab/Auto. Vælg P eller L for at tvinge skemaerne til at vende én vej, eller A hvis der skal vælges den løsning på hvert skema, der holder sig inden for siden og sparer papir.

 

Z630 Aktivitetsliste

Den talte faktisk elever dobbelt, hvis de havde flere holdplaceringer på samme hold. Nu findes kun unikke elever.

 

Z762 Virksomheder og Uddannelsesmål (AMU/ÅU)

Her blev nogle elever også talt dobbelt så de stod med 300 skoledage på en måned eller lign. Nu tælles der kun antal unikke skoledage for hver elev.

 

Z8029 EUD Karakterer fra beviser

Kunne fejle hvis terminen for en karakter var tom.

Desuden kom beviser markeret som slettede, med. De er fjernet nu.