Nylancering i oprettelse af uddannelsesforløb

Når man opretter et nyt uddannelsesforløb, er det muligt at ”knække” tælleperioder, således man selv kan definere perioden for skoleforløbet og ikke er bundet af tælleperioder.

 

Det vises ved, at man sætter en startdato og vælger en slutdato via en kalendervisning. Der efter er det muligt at se, hvordan bidragsperioderne er for den pågældende periode under det store INFO I.

Når der indsætter yderligere et skoleforløb, startes der på en ny tælleperiode

Hvis man kigger på elevniveau inde på selve skoleforløbet, vil det også ses