Nyhedsbrev, Januar 2018

Vil du være med til at påvirke IST-UDDATAs kommende studie-administrative system?

Rigtig godt nytår!

2017 blev et begivenhedsrigt år for os. Vi siger stor TAK for alle de positive tilkendegivelser, vi i løbet af året har fået fra skoler, som gerne vil bidrage med input i forbindelse med den udviklingsproces, vi står midt i.

Som nævnt i seneste nyhedsbrev (https://info.uddataplus.dk/wp-content/uploads/2017/12/Julehilsen-fra-IST-UDDATA.pdf) slår vi dørene op og inviterer dig til det første Dialog- og udviklingsmøde i en forventet række af møder.

Du kan tilmelde dig på forskellige datoer – alt efter, hvad der passer dig bedst:

 • Den 1. februar 2018, kl. 10:30-14:00 på TECHCOLLEGE,
  Øster Uttrup Vej 1, 9000 Aalborg
 • Den 6. februar 2018, kl. 10:30-14:00 på EUC Sjælland,
  Campusbuen 31, 4600 Køge
 • Den 8. februar 2018, kl. 10.30-14:00 hos IST-UDDATA,
  Græsholmevej 56, 5700 Svendborg

Hvad sker der på mødet?

IST UDDATA vil gerne så tæt på skolernes virkelighed som muligt. På dette dialog- og udviklingsmøde får du, sammen med andre relevante medarbejdere fra din skole, mulighed for at sætte al jeres viden i spil. Jeres viden kan bidrage til, at det kommende studieadministrative system lever op til ønsker fra elever og skoler, samt krav om optimering og automatisering, brugervenlighed og Persondataforordning.

Dialog- og udviklingsmødet lægger vægt på dialog med denne dagsorden:

 • 10:30 Velkomst og dagens program v/Michael Hainz Christensen og Tina Møller Steenstrup
 • 10:45 Gennemgang af nuværende funktioner i UDDATA+ og ønsker/behov hertil
 • 11:30 Frokost
 • 12:15 Systemlandskab og kommende studieadministrative system (reflektér gerne på forhånd over alle de systemer, som anvendes i dag, og overvej mulighederne for at samle det i færre)
 • 13:45 Afslutning og mulighed for at tilkendegive deltagelse i udviklings- og/eller netværksgrupper
 • 14:00 Tak for i dag og på gensyn

Alt efter antallet af tilmeldte vil nogle af drøftelserne måske foregå i mindre grupper.

Hvem kan deltage?

Alle kan deltage, og det vil være en fordel, hvis skolen er repræsenteret, så der både er deltagere, der beskæftiger sig med den daglige drift, og deltagere, der skal være med til at træffe beslutning om valget af system/implementeringsproces.

Har du spørgsmål?

Har du afklarende spørgsmål til programmet, er du velkommen til at kontakte

eller

Du tilmelder dig på UDDATAs kursuscenter senest den 30. januar.
_______________________________________________________________

Ud over ovenstående kan du også allerede nu sætte kryds i kalenderen den
8. marts eller den 3. maj 2018, hvor vi inviterer til en workshop for at drøfte mulighederne for et kommende samarbejde og hvor vi giver en præsentation af de nye funktioner i UDDATA+. Vi planlægger lignende arrangementer i efteråret 2018.