Ny version af APP

Uddata+ APP har skiftet navn til Studie+ og den nye version har samtidig medført rettelser, både i layout og funktionalitet.

Valg af minutter ved ”for sent” er hævet, så der nu kan registreres på samme vis som ved brug af browser. Herved kan FGU-institutioner nu anvende halve og hele timer (afhængigt af lektionens længde).

Når elever meldte sig syge via Uddata+ APP, var det kun muligt for underviseren at vælge “udeblevet” og hermed fik eleven koden “U” (ulovligt fravær). Dette er nu rettet, så eleven registreres korrekt med kode ”F” (lovligt fravær).