Ny funktionalitet på ydelsesgrundlag på FGU.uddataplus.dk

Ny funktionalitet på ydelsesgrundlag.

I forbindelse med udgivelsen af periodeafgrænsning på ydelsesgrundlag er det nu muligt at definere både startdato og evt. slutdato på udeboende, enlig forsørger og forsørger, så man kan se en historik på eleven.

Den nye funktionalitet kræver rettigheden ”Opret og rediger elevstamdata”. Den har de fleste i forvejen, men hvis I oplever en fejlmeddelelse om manglende rettigheder, skal I gå ind i jeres rettighedsgruppe og tildele rettigheden ”Opret og rediger elevstamdata” under ElevAdm

VIGTIGT i forbindelse med overførsel til Navision:

I de tilfælde hvor der er overført data til Navision torsdag den 7. november, vil ydelsesgrundlaget kunne stå forkert i Navision.

Derfor er anbefalingen, at overføre data igen.