Ny funktionalitet i UDDATA+

Vedr. supplerende indberetning har det været et stort ønske at kunne se en ny, komplet indberetning, så man kan få overblik over, hvordan senest indberettede ser ud.

Ligeledes er der kommet afdeling på, således det er muligt at afklare, hvilken afdeling ændringerne er foretaget på.

Det er nu udgivet og kan findes under CØSA