Midlertidige foranstaltninger vedrørende beviser i forbindelse med covid-19:

Skolerne har 1. april 2020 modtaget info fra STUK vedrørende retningslinjer for udskrivning af skolebeviser, administrative svendebeviser og uddannelsesbeviser.
Vi har i den forbindelse udarbejdet en løsning, der tilgodeser både G2-beviser samt skolebeviser, så disse beviser kan udskrives uden de praktiske prøver.
Når løsningen er tilgængelig, lægges der en vejledning på info.uddataplus.

Såfremt der inden løsningen er tilgængelig er behov for udskrivning af de nævnte beviser, er vi gerne behjælpelige med en lokal skabelon.
Send gerne en supportsag hvori der angives uddannelse, version og speciale for den/de uddannelser, der skal udskrives beviser til. ”