Merkantil EUX   vejledning vedrørende beviser (reform 2015)

 

På baggrund af de spørgsmål, vi er blevet stillet i forbindelse med merkantil eux, følger hermed en kort vejledning vedrørende merkantile eux-forløb.

Der mangler dog stadig endelig afklaring vedrørende beviserne til merkantil EUX.

I UDDATAPLUS er der, på trods af ovennævnte, mulighed for at udskrive beviser, som efter UDDATA’s overbevisning tilgodeser de krav, der er for uddannelserne. Følgende beviser kan pt. udskrives til merkantil eux:

 

Grundforløbsbevis:

Efter afsluttet grundforløb ’G2’, udskrives et grundforløbevis.

Grundforløbsbeviser udskrives via modul U160.

For uddannelserne 1912 og 1912 gælder, at de er rene eux-uddannelser. På grundforløbsbeviserne kvalificeres derfor ikke til hovedforløbet, men gives i stedet adgang til det studiekompetencegivende forløb. Det betyder, at der ikke overføres kvalifikationer til EASY for disse to uddannelser.

På de øvrige uddannelser, kvalificeres til de enkelte hovedforløb og kvalifikationer overføres til EASY.

 

Bevis for studiekompetencegivende forløb

For uddannelserne 1912 og 1922 gælder, at der efter afsluttet studiekompetencegivende forløb udskrives et bevis for forløbet.

Den tilhørende eksamensskabelon indeholder udelukkende krav om de i uddannelsesbekendtgørelsen nævnte fag og fagkombinationer. ’Gamle’ grundfag samt eventuelle modulfag fra det tidligere grundforløb medtages ikke på bevis. På beviset udskrives afsluttende standpunktskarakterer og eksamenskarakterer. ‘GST’-karakterer udskrives ikke på beviset.

Af beviset fremgår hhv. Større skriftlig opgave og Eksamensprojekt.

Begge disse fag har tilknyttet underfag, som skal fremgå af beviset.
For at underfag udskrives korrekt på bevis, skal de registreres korrekt i EASY.
Faget Større skriftlig opgave og Eksamensprojekt oprettes på hvert sit hold med angivelse af en eksamenstermin.
På hvert hold påføres endvidere de tilhørende underfag uden eksamenskarakterer,

Bevis for generel studiekompetence i merkantilt eux-forløb (eux 1. del) udskrives via modul U101.

 

Grundforløbsbevis med kvalifikationer (uddannelse 1912 og 1922)

Efter afsluttet studiekompetencegivende forløb udskrives grundforløbsbevis med kvalifikation til hovedforløb, som overføres til EASY. Dette grundforløbsbevis udskrives via modul U165.

 

For yderligere information om de enkelte beviser, se: Samlet vejledning