Markering af elever, der er EDUP udlånselever

Når I opretter en elev manuelt, som ellers skulle være overflyttet som en EDUP udlånselev, så er det vigtigt at I markerer følgende i elevstamdata

I kan enten søge på skolenavn eller institutionsnummer.

Det betyder, at eleven kan oprettes som almindeligt i Studie+, men ikke vil blive sendt som optaget til Ungedatabasen

 

Det vil blive skjult for FGU, da det aldrig er relevant for FGU-skolerne