Løsning – Midlertidige foranstaltninger vedrørende beviser i forbindelse med covid-19:

Eksamensskabeloner og bevisprogrammer er nu ændret, så beviser uden afsluttende prøve kan udskrives via de centrale eksamensskabeloner jf. nedenstående:

“Skolerne har 1. april 2020 modtaget info fra STUK vedrørende retningslinjer for udskrivning af skolebeviser, administrative svendebeviser og uddannelsesbeviser.
Skolebeviset:
Såfremt skolen udskyder hele eller dele af den afsluttende prøve, og eleven modtager et administrativt svendebevis eller uddannelsesbevis, vil der mangle nogle karakterer på skolebeviset.
Skolebeviset skal indeholde karakterer for de prøver eller delprøver, som eleven har opnået karakterer i.
Når eleven ikke har gennemført og opnået karakterer for prøver eller delprøver, kan skolerne anvende resultatformen SAM/STA/GODK (Samlet vurdering, standpunkt godkendt). Såfremt it-systemet kan understøtte, at faget helt udgår, hvis der ikke har været aflagt prøve, er dette også en mulighed.”