Kursistindberetning til statistisk brug for CØSA 3007 Gymnasial supplering, GSK m.fl.

Skolerne har den 7. oktober modtaget et brev fra STIL vedr. kursistindberetning til statistisk brug for nedenstående uddannelser.

Iflg. brevet fra STIL skal indberetningen foretages med det studieadministrative system og omfatter kursistaktivitet i skoleåret 2020/2021, dvs. perioden fra og med juli 2020 til og med udgangen af juni 2021.

Studie+ (UDDATA+) understøtter desværre ikke en elektronisk indberetning for det pågældende område. Vi har derfor den 14. oktober kontaktet Thomas Quaade fra STIL vedr. en alternativ indberetningsmetode. Vi har dags dato ikke fået et svar på vores henvendelse.

Vi er pt. i dialog med tre skoler (Aalborg Handelsskole, Tietgen og EUC Sjælland) omkring indberetningen til STIL.

Har andre skoler aktivitet indenfor et af nedenstående område, må I meget gerne kontakte os hurtigst muligt.

3007 Gymnasial Supplering, GSK
3013 Gymnasial Supplering, GIF
3015 Studieforberedende enkeltfag til HF og STX
3016 Almen voksenuddannelse
3018 Forberedende voksenuddannelse
3019 Ordblindeundervisning
2995 Supplerende Overbygningsforløb (SOF)