Kopiering af elever fra skoleforløb

Kopiering af elever fra et skoleforløb til et andet skoleforløb, medtager ikke elever, der er stoppet på det pågældende forløb, man ønsker at kopiere fra

Så medtages Emil ikke, da han ikke længere er aktiv på forløbet.

Den anden måde at kopiere på er at åbne det nye skoleforløb og trykke ”Vælg skoleforløb”

Søg gammelt skoleforløb

Der medtages også her kun aktive elever