Karaktermeddelelser på migrerede skoler

Der kan fra 11. juli 2020 dannes karaktermeddelelser på hhv. dansk og engelsk via modulerne U214 og U217.
Der henvises pt. til vejledningen: https://istdk.infocaption.com/1563.guide

Rettigheder til de to moduler sættes som nedenfor anført:

’Flueben’ tilknyttes herefter modulerne U214 og U217.