Justeringer på vinduet Datasletning

Der er lavet nogle rettelser på kolonnen “Anbefalet”, dvs det mindste antal måneder, der kan indtastes, før data kan slettes automatisk. Rettelserne er foretaget efter henvendelser fra flere skoler.

Sletter oplysninger om fravær for GYM uddannelser
120 måneder ændres til 60 måneder, da elever som afsluttede i 2017 og før allerede opbevares i EASY. Skolen kan se fraværet der.

US2000 transaktionsspor
132 måneder ændres til 120 måneder, da der ikke skal tages hensyn til igangværende regnskabsår.

Afsluttende karakterer EUD
372 måneder ændres til 360 måneder

Opgaver
60 måneder ændret til 12 måneder

2 slettegrupper er slået sammen
Slettegrupperne “Fravær (EUD og FGU)” og “Fravær (AMU)” er slået sammen til en med navn “Fravær (EUD, FGU og AMU)”.

Derudover er vejledningen “Sletning af historisk data” opdateret.