Info. om nogle af de seneste opdateringer i UDDATA+

 

Nye features:  

UP-17238: Navision – Lukkede debitorer, skal ikke genbruges

UP-16226: Bevismodul – Ændring i brugerfladen, så der vises rødt kryds og grønt rettetegn, så der både er farve og symbol.

UP-17370: “Opret elev” knap flyttes mod venstre i skærmbilledet

UP-16291: AMU – Massefakturering understøtter flere holdplaceringer

UP-16820: AMU – Det er nu muligt at skifte betaler i massefakturering

UP-17479: AMU – Hold med indberetningsprincip Fuldtid/ÅU vises på kursusoversigten

UP-12080: Ressourcemodulet – Muligt at ændre navn på ressourcemapper og på undermapper

UP-15249: Eksamensplan – Det er muligt at sætte sprog på individuelle prøver, som samtidig medsendes til Xprs

 

Gennemførte fejlrettelser:                                                                               

UP-17316: Lokaler – Muligt igen at oprette nyt lokale eller redigere

UP-17125: EDUP elevflyt – rettelse, bl.a. tilføjes fagstatus

ZU-493: Udskrift til Dansk førstehjælp

ZU-447: Z8386/Z8387 IVBO. Medtager “elevtid”

ZU-647: Z541 – Z543 rettelser. Z573 booking af lokaler

ZU-517: Z8050 og Z8051 – medtager takster

ZU-669: Z8103 – medtager uddannelsesnummer

UP-17328: Skolehjem – elever med fiktivt personnummer kan bookes igen, kursister og gæster kan igen ombookes

UP-16935: AMU – visning – forventet varighed og tilmeldt varighed stemmer ikke altid overens. Der indsættes en markering der viser ”vær opmærksom på”