Info. om nogle af de seneste opdateringer i UDDATA+

 

UP-18211: Nyt bevis klar – U206 Valgfagsbevis

UP-18649: EDUP-skolehjem – når der overføres data på elever med fiktive cpr. nummer overføres kaldenavnet

UP-18381: Hent AMU beviser fra STIL – Nu kan der hentes AMU beviser bestilt i EASY fra STIL’s “AMU Bevisarkiv”. Enhver (AMU) skole skal kunne hente beviser for alle personer. Vi er i gang med at udvikle de vinduer, hvor AMU-beviserne kan vises i Studie+.

UP-18694: Datavarehus fejlbehandling GYM og EUD – Hjælp til skoler der bl.a. manglede studieretninger på elever.

UP-18748:

UP-18090 dokumentation er klar – U269 ‘Dokumentation for bestået optagelsesprøve’

UP-18091 attestation er klar – U209 ‘Attestation for skoleaktiviteter’.

UP-17607 Tjekjob, CØSA-indberetninger – hver linje i tjekjob har fået et notefelt.