Info. om nogle af de seneste opdateringer i Studie+

 

I gennem de sidste par år har vi skrevet om de seneste udgivelser og rettelser her på Info.uddataplus.dk. Fra august og frem til nu har vi “kun” lagt nyheder op om de alder væsentligste ændringer. Der er mange skoler der har opfordret os til igen at skrive lidt mere og oftere om de mange udgivelser der kommer. Derfor tager vi det op igen og starter med at skrive ud to gange om ugen. Det vil jo være utrolig ærgerligt hvis der er kommet ny god funktionalitet, som ikke bliver opdaget.

Vi vil dog fortsætte med, særskilt at skrive ud om ændringer og ny funktionalitet, når det giver god mening. 

I vores nyhedsbrev der udgives i næste uge, har vi samlet en række af de ændringer og ny funktionalitet som der er udgivet de seneste måneder.

 

I de sidste dage er følgende udgivet:

UP-18197: Samtykke/politik modul – Nu er det muligt at trække en CSV på medarbejdere samt at fremsøge på afdelinger.

UP-15662: Aktivitetsplacering – overblik over aktive elever d.d. – På Aktivitetsplacering er der indsat en ekstra kolonne med “aktive elever d.d.” som viser antal der er aktivitetsplaceret dagsdato – kan bruges til et hurtigt overblik.

UP-17770: Uddannelsesadministration – Det er ikke muligt at kopiere hold med eux elever fra en aktivitet til en anden – elever med EUX forhold vises med uddannelsesnumrene 331 eller 3315, når man forsøger at vippe elever fra en aktivitet til en anden.

UP-18273: Skema – Fraværsregistrering – justering i kort-/fingertouchsystem til fraværsregistrering

UP-18387: Genvej fra aktivitetsplacering til elevstamdata – Det er nu muligt at komme direkte hen til en elev’s stamdata.

UP-18654: Vis indberetningen til Karakterdatabasen – Der er oprettet 2 nye “fliser” under menupunktet “Integrationer”, Indholdende:

– “Karakterdatabasen resultater – Indberetning af karakterer fra 10. kl”.

– “Karakterdatabasen beviser – Indberetning af beviser fra 10. kl”.

Ved klik på flisen, vises indberetningsdata.

UP-18661: Datavarehus opdatering EUD lærestyret undervisning – Der er justeret, så der tages højde for 0-dage, hvor skoledagskalendere nu bruges til at indikere de dage hvor elever ikke er tilbudt undervisning men er under uddannelse

UP-18506: Elevstamdata – Systemet tjekker at indtastede datoer er “fornuftigt” dvs. det ikke er datoer rigtig mange år ud i fremtiden.

UP-17880: Undervisningsplan – læreplanerne er opdateret: Idehistorie B august 17 htx, Teknikfaget proces, levnedsmiddel og sundhed A 2017