Info. om nogle af de seneste opdateringer i UDDATA+

 

Nye features:  

UP-17225: AMU – Med visning af EAN-nummer på faktureringslisten, bliver det lettere at se om der er knyttet EAN-nummer på tilmeldingerne.

UP-17530: AMU – Bogføringsdato er sat på vinduet med Navision handlinger. Bogføringsdatoen er placeret lige oven for Forfaldsdato

UP-17688: AMU – Ændring da det i Voksenuddannelse.dk er blevet valgfrit at udfylde transportbesvær og indkvarteringsønskes er blevet valgfri med tilbagevirkende kraft.

UP-17432: Ungeoplysninger – Der vises kommunekontakt på elevstamdata

UP-13359: EGU bonusportal – Flere mulighed for oprettelse af aktivitetstyper f.eks. kombinationsforløb, erhvervstræning, ferie og barsel

UP-17535: Eksamensplanlægningsmodul – Slutdato for termin følger XPRS slutdato

UP-17337: Tilskudsindberetning – Varighedsuafhængig tilskud kræver angivelse af skolefag

For typen VUTMK skal der medsendes skolefag. Fx I.B uddannelsen må der indberettes et VUTMK som er TISTX hvor det er krævet i indberetningen at der er angivet skolefag (AGV-instruks)

  1. Vinduet til indtastning af VUTMK er udvidet med valgmulighed af skolefag og det kan rettes for hver elev i elevlinjerne.
  2. Værdien i feltet Tilskud er default sat til 1
  3. Afgangskode og afgangsdato er med i visningen for hver elevlinje hvis eleven er afgangsmeldt.
  4. Elevens slutdato på skoleforløbet fremgå

UP-17463: Elevstamdata – Ungeoplysninger – Hentning eller visning af uddannelsespålæg fremgår af elevstamdata ved siden af SU-historik

UP-15876: Optagelsesmodul – Gennemsnit for 9. klasses prøvekarakterer vises igen korrekt

UP-16712: Z-8307 – Mulighed for at tjekke, om alle elever er skoleforløbsplaceret