Info. om nogle af de seneste opdateringer i Studie+

 

ZU-615: AMU – Z8052 – Udvides med kolonnerne kommune og Arbejdsgiver

UP-17675: Skolehjem – Rettelse så der kan slettes enkelt bookinger, hvis eleven har flere forskellige værelsesbookinger i en skolehjemsperiode og ønskes den ene booking slettet.

ZU-815: Z8505 byt logik – Tegnet > er vendt om.

UP-18049: Ændring i indberetningsservice fra at bruge IP-ung til Integrationsplatform – Indberetninger til datavarehus for uddannelserne AMU, EUD, FGU og Gym.

UP-18269: Nyt tjekjob hvor der tjekkes på forskelle mellem version og speciale mellem skoleforløbsplacering og uddannelsesaftale – Tjekjobbet ligge under CØSA aktivitetsindberetning.

ZU-796: Z8316 viser elektrikerelever med aktuelle aftaler og deres historik på bestemte fag under aftalerne. Den skal bruges til indberetning til EVU og passer til deres skabelon.

UP-18361: AMU – Forbedringer i skabelon til brevgenerering

UP-18217: Skolehjem – forbedring af performance

ZU-823: Z8033 afgræns J/N til at medtage takster – optimering af performance

UP-18882: Skolehjem EDUP – Rettelse, så vinduet ‘Værelsesplacering EDUP’ åbnes

UP-17886: Modtag EDUP skolehjemsbooking annullering – Når man i skolehjemsmodulet modtager et EDUP annulleringsønske, er det mulige at accepterer annulleringsønsket. Eller afvise den. Hvis man ønsker at imødekomme annulleringsønsket, nedlægges bookingen i Studie+ og der skal sendes et svar til modparten. Det gøres ved at man opdaterer sagen ved at sende et annulleringssvar via EDUP. Svaret følger samme mønster, som når der modtages en, anmodning eller modtages elevdata. Det skal være muligt at gøre på oversigtsbilledet i skolehjemsmodulet, man kan se at status er “annullering ønsket”

UP-18897: Skolehjem – Beboeroversigten – Rettelse – Gem ændringer i booking virker igen.

UP-18924: FGU – Databaserettelser til Ungedatabasen – manglende indberetninger sendes igen fra i morgen i forbindelse med normal synkronisering.

UP-18523: Elever – udvidelse af visning af flere felter i “elevstamdata – karakter” – aktivitet og afgivningsinstitutionsnr. (Edup). Samtidig har flere kolonner fået mere sigende overskrifter.

UP-18398: Eksamensplan: Prøveplan – Det er nu muligt at se hvilket elevforhold (af flere), der er aktivt, når elev skal tilføjes.