Gymnasiale prøver med netadgang

 

For at imødegå eventuelle problemer ved udskrivning af gymnasiale beviser, beder vi skolerne tjekke, at der ikke er afgivet karakterer i netadgangsfag, som bevisprogrammet ikke kan håndtere. Det kan bedst tjekkes ved at køre ‘Tjekjob’ i UDDATAPLUS. Tjekjobbet findes i UDDATAPLUS under: Bevis – Simulering (gym) – Tjekjob simulering. Tjekjobbet afvikles for de forskellige elevafdelinger for hhv. HTX og HHX. Har man i forbindelse med kørsel af tjekjobbet mistanke om ‘ukendte’ fag, hører vi gerne fra jer, så bevisprogrammet kan tilrettes hurtigst muligt inden selve bevisudskrivning.