Gymnasiale beviser sommer 2018 – ‘vær på forkant’

Tiden nærmer sig, hvor der igen skal tænkes på eksamenstermin og dermed også beviser. Vi tillader os derfor at opfordre til, at der allerede nu tjekkes op på, om alt er på plads i forhold til den kommende eksamenstermin og bevisudskrivning.

For at undgå unødige problemer ved bevisudskrivning opfordrer vi til, at man benytter de tjekmuligheder, der findes i UDDATA+ og som allerede nu kan benyttes.

Fx simulering af eksamensgennemsnit på HHX, HTX og EUX.

Se vejledning på:

 https://info.uddataplus.dk/vejledning-til-simulering-af-eksamensgennemsnit-2018/