Gældende for FGU-institutioner for jer, der sender lønseddel til E-boks er denne nyhed ligegyldig.

Fra fredag d. 24. januar sender vi mail af kategorien PRIM til Navision, hvor vi hidtil har sendt kategorien PM.

Såfremt begge dele er udfyldte hos jer, opdager I ikke ændringen. Hvis I kun har udfyldt PM, kan I sende os en sag via uddatasupport@ist.com, så hjælper vi jer.