Fornyet systemrevisionserklæringen på Studie+ (UDDATA+)

 

STIL’s hjemmeside er nu opdateret med informationer om godkendelse af systemrevisionserklæring. Erklæringen har virkning i 2 år fra revisors underskrivelse af erklæringen den 20. maj 2021. Erklæringen omfatter:

ISAE 3402-erklæring Type 2
ISAE 3000 GDPR-erklæring

På retsinformation Systemrevisionsbekendtgørelsen (retsinformation.dk) kan du læse bekendtgørelse om krav til studieadministrative IT-systemer.

 

Institutioner kan til brug i forbindelse med deres interne revision rekvirere en kopi af erklæringen hos IST ved henvendelse pr. e-mail til salgs- og marketingdirektør Kenneth Seerup Jørgensen, kenneth.seerup@ist.com.