⇐ retur til oversigt

FLEX – Nyheder

Nyhedsbrev 10.09.2018

Opdatering af FLEX

Vi er ved at udsende den nye version FLEX 10518 med diverse mindre rettelser.

De mindre rettelser omfatter flg.

 1. Der er nu mulighed for import fra Tabulex.
 2. Rettelser til planvinduet
 3. Hvis der savnes en opgørelse på medarbejderne af undervisning etc. er det nu muligt at oprette følgende i FLEX.ini i INI-mappen under FLEX-mappen
  Skriv følgende under sektionen ‘Tider’.
  opgPeriodeStartMåned=1
  opgPeriodeLængde=helår
  opgPeriodeNorm=1924
  Hvis der ikke er nogen opgørelsesperiode for medarbejderne, vil de her værdier blive brugt. Værdien opgPeriodeStartMåned kan være mellem 1-12, værdien opgPeridodeLængde kan være enten helår eller halvår og værdien opgPeriodeNorm er et overordnet normtal for den valgte periode.

Hvis man har spørgsmål eller kommentarer, er man altid velkommen til at kontakte IST-FLEX support på 72 22 61 04.

Nyhedsbrev 09.03.2018

Begrænset bemanding på supporten 15. og 16. marts
Da stort set alle medarbejdere i IST samles for have nogle fælles uddannelsesdage, så vi kan blive endnu bedre til at yde god service og levere gode programmer, er der begrænset bemanding på supporten torsdag d. 15. marts og fredag d. 16. marts.
Hvis dit ærinde kan vente til ugen efter, vil det være en stor fordel, om du kan kontakte os der.
Vi håber på jeres forståelse.

Nyhedsbrev 16.11.2017

Opdatering af FLEX

Vi er ved at udsende den nye version FLEX 10517 med diverse mindre rettelser.

De mindre rettelser omfatter flg.

 1. Tilføjelser til særlig skema funktionen.
 2. Rettelser til planvinduet
 3. Ferieregnskab tilpasset med en decimal.
 4. Ny FLEX menu.

Hvis man har spørgsmål eller kommentarer, er man altid velkommen til at kontakte IST-FLEX support på 72 22 61 04.

Nyhedsbrev 25.11.2016

Opdatering af FLEX

Vi er ved at udsende den nye version FLEX 10516 med nye funktionaliteter samt med diverse mindre rettelser.

De nye funktionaliteter omfatter flg.

 1. Hvis skolen anvender arbejdstidsregistrering igennem UDDATA+ bliver tælleværk for medarbejder nu aktuelt i forhold til de registreringer, medarbejderen har foretaget. For at anvende normsystemet/arbejdstidsregistrering fra UDDATA+ i FLEX skal skemalæggeren gå i menuen under System og vælge ’Installationsoplysninger’. I dette billede vælges fanen ’Diverse’ og der sættes ’flueben’ i ’Normsystem’. Nu er det tallene fra UDDATA+, som vises i opgørelsesvinduet.
 2. Byt/Flyt funktionen fra UDDATA+ er udvidet til også at vise rettelser på medarbejdere og lokaler. Denne funktion kræver at skolen anvender fraværsregistrering igennem UDDATA+. Læs vejledning her.
 3. Funktionen prioriteret og vigende skema kan nu opsættes igennem FLEX på vinduet F4 eller på fanebladet ’Aktivitet’ under ’Ny skemabegivenhed’. Denne funktion kræver at skolen anvender fraværsregistrering igennem UDDATA+. Læs vejledning her.
 4. Vi har sammensat 3 nye vinduer, som kan åbnes med (Ctrl+Shift+F5/F6/F7). Disse vinduer viser ugeskema for aktiviteter-, medarbejdere og lokaler med udgangspunkt i den aktuelle brik markøren står på. Medarbejder- og lokalevinduerne viser kun den/de medarbejdere/lokaler, som er på skemabegivenheden med fremhævning af faget med farve.

Hvis man har spørgsmål eller kommentarer, er man altid velkommen til at kontakte FLEX support på 72 22 61 04.

Nyhedsbrev 25.08.2016

Opdatering af FLEX

Vi er ved at udsende den nye version FLEX 10514 med diverse mindre rettelser.

Autoskema er tilpasset, så der kan trimmes for antal lektioner, der skal planlægges for.
Punktet ‘Version’ under Hjælp er ændret til ‘Om’ og FLEX supports telefonnummer er indsat.

Hvis man har spørgsmål eller kommentarer, er man altid velkommen til at kontakte FLEX support på 72 22 61 04.

 

Nyhedsbrev 06.07.2016

Opdatering af FLEX

Vi er ved at udsende den nye version FLEX 10512 med diverse mindre rettelser.

Vi har indført en ny funktion i UDDATA+, som gør det muligt at bytte/flytte én skemabegivenhed (læs nærmere her). Hvis denne funktion anvendes, vil det have den effekt, at de rettede skemabegivenheder får en lilla farve i FLEX, samt at man får en logfil, hvor man kan se, hvad der er ændret. Det er stadig FLEX-installationen der ‘ejer’ skemabegivenhederne.

Hvis man har spørgsmål eller kommentarer, er man altid velkommen til at kontakte FLEX support på 72 22 61 04.

Nyhedsbrev 25.02.2016

Opdatering af FLEX

Vi er ved at udsende den nye version FLEX 10511 med diverse mindre rettelser.

For de skemalæggere som anvender planlægningsmodulet i FLEX er der sket forbedringer på autoskemadelen,
i det der nu tages højde for helligdage samt bedre lokaleprioritering.

Hvis man har spørgsmål eller kommentarer, er man altid velkommen til at kontakte FLEX support på 72 22 61 04.

 

Nyhedsbrev 03.11.2015

Opdatering af FLEX

Vi er ved at udsende den nye version FLEX 10510 med diverse mindre rettelser.

For de skoler som anvender normsystem fra UDDATA+, er det nu muligt at foretage deltidsregistreringer i en arbejdsgang,
i det der dag for dag tages hensyn til afsluttede tidsregistreringer.

Hvis man har spørgsmål eller kommentarer, er man altid velkommen til at kontakte FLEX support på 72 22 61 04.

Nyhedsbrev 30.09.2015


Ny mulighed for Administrationsbilleder til FLEX

Administrationsbilleder til FLEX er ved at blive flyttet fra UDDATA-vinduer til UDDATA+.
Billeder til at oprette FLEX-installationer, tilknytte brugere og administrere hvilke aktiviteter en FLEX-installation skal behandle, er allerede nu tilgængelig på UDDATA+ under menupunktet ”FLEX-admin”.

Hvis man har spørgsmål eller kommentarer, er man altid velkommen til at kontakte FLEX support på 72 22 61 04.

 

Nyhedsbrev 02.07.2015


Ny mulighed for overførsel af medarbejder kalenderbegivenheder fra Outlook/Exchange til FLEX

Vi har udarbejdet en ny vejledning til overførsel af kalenderbegivenheder fra Outlook/Exchange til FLEX – læs nærmere her.

FLEX supporten har lukket i ugerne 28-29-30.

Hvis man har spørgsmål eller kommentarer, er man altid velkommen til at kontakte FLEX support på 72 22 61 04.

 

Nyhedsbrev 02.07.2015


Opdatering af FLEX

Vi er ved at udsende den nye version FLEX 10507 med mulighed for at anvende normtallet fra normsystemet i UDDATA+.
Hvis man ønsker at anvende denne norm, skal man gå i menuen system/installationsoplysninger/diverse. Her sættes markering i normsystem og der foretages en eksport med stamdata til EASY for at få oplysninger med over i FLEX.

Hvis man har spørgsmål eller kommentarer, er man altid velkommen til at kontakte FLEX support på 72 22 61 04.

 

Nyhedsbrev 20.03.2015


Opdatering af FLEX

Vi er ved at udsende den nye version FLEX 10505 med diverse mindre rettelser.
Vi havde konstateret fejl i rettelse af skema på tid, hvilket gav gendannelser ved eksport til EASY.

Hvis man har spørgsmål eller kommentarer, er man altid velkommen til at kontakte FLEX support på 72 22 61 04.

 

Nyhedsbrev 02.02.2015


Opdatering af FLEX

Vi er ved at udsende den nye version FLEX 10503 med diverse rettelser og tilføjelser.

Vi har af nye muligheder tilføjet flg.:

– Der er en hel ny måde at skemalægge sygdom, omsorg, ferie m.m. på. Dette gøres ved at vælge ‘Særligt skema’ med <Ctrl>+X, når man er i et medarbejderskema. Det kræver, at der er tilknyttet hjælpeaktiviteter på medarbejderen. Denne funktion er meget anvendelig for de skoler, der anvender tidsregistreringen igennem UDDATA+ men kan i øvrigt anvendes af alle, der ønsker at skemalægge ovennævnte igennem FLEX. Læs en nærmere vejledning her .

– Optælling af skemalagte undervisningslektioner for skolefag på hold vises nu både som akkumuleret og ialt på aktivitetsskemaer.

– Der kan foretages sygdoms registrering ved at skemalægge en hel dag. Kombinationen <Shift>+Y starter ny begivenhed i dagsmode med rollen ‘S’.
Bemærk rollen skal være sat med stort S. I denne version spærrer aktiviteten ikke for at blive skemalagt igen.

-Øvrige aktiviteter er nu sat til ikke at spærre ved skemalægning.

– Under punktet ‘Hjælp’ går man nu til UDDATA+ i stedet for Webopslag for at få bestillingsvindue frem.

Ud over nævnte er der foretaget flg.:

– Diverse andre fejlrettelser og forbedringer i FLEX

Hvis man har spørgsmål eller kommentarer, er man altid velkommen til at kontakte FLEX support på 72 22 61 04.