FGU: Z-8504

Det er nu muligt at få overblik over elevers tid på FGU via z-8504. For nuværende tages der ikke højde for nedsat tid eller forlængelser. Dette forventes løst i anden z-udskift. Giv gerne feedback på den de nye datatræk via supporten. Se mere inde i nyheden.

Der kan ikke trækkes data fra forløb hos andre FGU institutioner, da disse data ikke stilles til rådighed.

Afsøgningsforløb medregnes ikke.

Realiserede uger: Gennemført d.d. (her medtages uger fra eventuelle tidligere forløb hos institutionen)

Planlagte uger: d.d. til forventet slut

Potentiale: Her beregnes uger, der er til rådighed. Der tages udgangspunkt i de 94 tælleperioder/uger, der er meldt ud fra STIL, fratrukket realiserede samt planlagte antal uger. Har eleven brugt uger hos anden FGU institution, må disse modregnes manuelt)