Vejledninger for FGU-opstart

 

Guide til FGU i UDDATA+  

 

Vejledning til UNI-login: Find brugernavn og skift adgangskode

Vejledning til IST Kundecenter

 

Vejledninger til administration for FGU

Alle vejledninger til administration samlet

Vejledning til tildeling af adgang og rettigheder

Vejledning til oprettelse af bygninger

Vejledning til oprettelse af lokaler

Vejledning til oprettelse af lokationer

Videovejledning til oprettelse af ringetidssystem

Vejledning til oprettelse af afdelinger

Vejledning til oprettelse af aktivitetsafdelinger

Vejledning til oprettelse af elever

Vejledning til oprettelse af medarbejdere

Vejledning til oprettelse af skoledagskalender

Vejledning til oprettelse af uddannelsesforløb

Vejledning til oprettelse af af lokale skolefag

Vejledning til oprettelse af aktiviteter

Vejledning til CSV-filer

Webinar om afstemning af tilskudsbrev den 4. marts 2020

Hvordan udføres en indberetning i UDDATA+

Vejledning til direkte login

Vejledning til elev rettigheder

Vejledning til rettigheder

Vejledning til navngivning

Vejledning til oprettelse af FBE-lærlinge

Vejledning til elevtal

Vejledning til z-udskrifter

Vejledning til karakterlister m.m. FGU

Vejledning til oprettelse af kombinationsforløb

Vejledning til karakterer på elev

Vejledning til opmærksomhedspunkter ift. fravær og løn

Vejledning til forberedelse af næste halvår
Vejledning til barselhåndtering

Video til barselhåndtering

Vejledning til billedupload
Videovejledning til oprettelse af simpel pivottabel på grundlag af CSV-fil CØSA
Webinar om aktivitetsplacering den 27. feb 2020
Webinar om eksamensplanlægning 16. Marts 2020

Agidons vejledninger til håndtering af skoleydelse:

Vejledninger til lærere og vejledere for FGU

Vejledning til forsiden og profiloplysninger

Vejledning til undervisningsplaner

Vejledning til ressourcer

Vejledning til opgavesystem

Videovejledning til opgavesystem

Vejledning til elevnoter

Vejledning til opslagstavle

Vejledning til aktivitetskalendere

Vejledning til forløbsplaner

Vejledning til samtalemodul
Vejledning til forside og profiloplysninger

Vejledning til fravær

 

 

Skemalægning for FGU

Vejledning til skemalægning for FGU

 

Elever

Vejledning til opgavesystem
Videovejledning til opgavesystem

Vejledning til forside og profil

Videovejledning til login og menu