Vejledninger for FGU-opstart

 

FGU i UDDATA+

IST Kundecenter
UNI-login: Find brugernavn og skift adgangskode

 

Vejledninger til administration for FGU

Alle vejledninger til administration samlet
Afstemning af tilskudsbrev den 4. marts 2020 (Webinar)
Aktiviteter
Aktivitetsplacering den 27. feb 2020 (Webinar)
Barselhåndtering
Barselhåndtering (Video)
Billedupload
Direkte login
CSV-filer
Den gode supportsag
Eksamensplanlægning 16. Marts 2020 (Webinar)
Eksamensplanlægning
Elev- og medarbejderstamdata (Webinar)
Elev rettigheder
Elevtal
EGU-plan
EGU-forsættere
Fravær
Fraværsårsager
Holdoprettelse (aktivitetsoprettelse) (Webinar)
Hvordan udføres en indberetning i UDDATA+
Indberetning til datavarehus
Karakterlister m.m. FGU
Karakterer på elev
Log ind hjælp
Login med direkte login
Låsning af elevbilleder
Navngivning
Ophør af ansættelsesforhold
Opmærksomhedspunkter ift. fravær og løn
Oprettelse af afdelinger
Oprettelse af aktivitetsafdelinger
Oprettelse af aktivitetsafdelinger (Video)
Oprettelse af bygninger
Oprettelse af bygninger (Video)
Oprettelse af elever
Oprettelse af FBE-lærlinge
Oprettelse af kombinationsforløb
Oprettelse af lokale skolefag
Oprettelse af lokaler
Oprettelse af lokationer
Oprettelse af lokationer (Video)
Oprettelse af medarbejdere (Video)
Oprettelse af ringetidssystem (Video)
Oprettelse af skoledagskalender
Oprettelse af skoledagskalender (Video)
Oprettelse af skolefag
Oprettelse af simpel pivottabel på grundlag af CSV-fil CØSA (Video)
Oprettelse af uddannelsesforløb
Optagelse – oprettelse af ansøger
Redigeringsmuligheder uddannelsesforløb
Rettigheder
Rettigheder gennemgang
Rettigheder til jobbestilling
Revisiorerklæring
Tildeling af adgang og rettigheder
Tildeling af adgang og rettigheder (Video)
Versionskifte på elever
Varighedsuafhængige tilskudsmærker på elever uden skoleforløb
Visning af skema i Outlook
US2000 indskrivninger
Z-udskrifter

Ændring af afgangsårsager

Agidons vejledninger til håndtering af skoleydelse:

Data fra UDDATA til Navision
Hentning af skoleydelsesgrundlag og fraværsposter
Klargøring til lønkørsel
Lønbogføring
Lønsedler til e-boks via IMS løsning
Lønseddellayout
Start, elevkort og medarbejderkort
Tilmelding til SKAT

Bevis

Rettigheder til FGU-beviser
U214 Karaktermeddelelse
U217 Karaktermeddelelse på engelsk
U501 Uddannelsesbevis
U505 Kompetencebevis
U510 Bevis for forberedelseseksamen til hf
U515 Bevis for enkeltfag
U520 Erklæring om gennemført undervisning
Underskrift og logo
Åbning af pdf-filer i Chrome og IMS Print af PDF-fil

Vejledninger til lærere og vejledere for FGU

Aktivitetskalendere
Elevnoter
Forløbsplaner
Forsiden og profiloplysninger
Opgavesystem
Opgavesystem (Video)
Opslagstavle
Ressourcer
Samtalemodul
Undervisningsplaner
Webinar om Forløbsplaner; Gennemgang af funktioner, juni 2020

Skemalægning for FGU

Skemalægning for FGU

Elever

Forside og profil
Login og menu
Opgavesystem
Opgavesystem (Video)