FGU Ulovligt fravær alle skemalagte timer = 7,4 times løntræk

 

Der er nu lavet en automatik, der betyder, at såfremt en elev er ulovligt fraværende på alle skemalagte begivenheder på en dag, vil det give et træk på 7,4 time i skoleydelse.

 

Efter aftale med Charlotte Jensen fra Agidon får I nu denne orientering, Charlotte sender jer så en mail, når det er i drift. Hun forventer det kommer i drift i løbet af i morgen.

 

Næste lønkørsel:

Når I henter fravær, som skal med i næste lønkørsel, vil det være med denne rettelse. Altså automatisk oprunding til træk på 7,4 time ved hel skemalagt dags fravær.

 

Hvis en elev har blandet fravær, altså både lovlig og ulovlig,  på en dag, kommer det faktiske fravær med til Navision og der vil ikke ske en oprunding.

I elevens fraværsstatistik i UDDATA+ optræder det faktiske fravær.

 

Tidligere lønkørsler

I må IKKE hente fravær tilhørende tidligere lønkørsler. Såfremt der er brug for rettelser, skal det ske manuelt i Navision.

 

Udeboende/hjemmeboende/forsørger

Vi har haft nogle problemer med manglende ny dato for hjemmeboende, der har boet ude men er flyttet hjem igen + en fejlvisning på dato vedr. forsørger. Begge dele er nu løst.