FGU Statens IT

 

På nuværende tidspunkt sendes der ikke data fra UDDATA+ til Statens IT.

Årsagen hertil skyldes at UDDATA+ skal sende data til SIT på anden vis end hidtil.

Vi  er i gang med at løse denne opgave – vi melder ud, når den er løst