FGU: Registrering af elever og personale jf. Covid-19

Vi har modtaget flere forespørgsler på, hvordan lærere og elever skal registreres de kommende to uger, hvor skolerne pga. smittefaren med coronavirus er lukket ned.
IST har ikke bemyndigelse til at rådgive skolerne om dette.

Vi henviser til STUK, som skolens ledelse må indhente retningslinjer fra.

Vi kan oplyse, at uanset om der foretages fraværsregistrering eller ej, vil der på forløbsplacerede elever stadig komme 7,4 time pr. dag som grundlag for skoleydelse.

Hvis der ikke foretages fraværsregistrering i de 14 dage, vil dette dog medføre, at der ikke kan hentes statistiske data for perioden.