FGU Rapport-generator

Rapport-generatoren er lagt ud i version 1, dog mangler der at køre en opdatering, før redskabet kan anvendes. Der vil komme en separat nyhed, når dette er sket, og her vil der samtidig blive henvist til en vejledning.

Da det er version 1, vil det være begrænset hvilke data, der kan trækkes i første omgang. Arbejdsgruppen for Forløbsplaner inddrages i den kommende udviklingsproces.