FGU institutioner og EUD skoler på fuld UDDATA+

Det er vigtigt, at medarbejdere ikke opretter sig selv som elever som test. Det skyldes, at det kan give problemer med kørslen af skoleydelse for FGU-institutionerne, samt at der sker indberetning til Ungedatabasen på fejlagtigt grundlag.