FGU – Information vedrørende FGU-beviser sommertermin 2021

Generelt vil beviserne på FGU-området ikke være ændret ift. tidligere.

Dog vil bagsideteksterne på kompetencebeviser ændres, så de fremover svarer til elevens faglige tema.

Der vil fortsat skulle benyttes noter vedørende særlige oplysninger.

Kolonnen ‘Særlige oplysninger’ vil fortsat være på bevis, men vil efter sommerterminen 2021 blive ændret i forbindelse med, at beviserne fra 1. oktober 2021 skal sendes til Eksamensdatabasen.