FGU forløbsplaner – overordnet plan

Når den overordnede plan åbnes første gang, skal der skrives direkte i planen.

Når der er gemt data, skal man klikke på ”rediger”, hvis planen ønskes ændret.

Planen vises i komprimeret form, når data er gemt.

Se vejledningen – afsnittet vedr. overordnet plan.

https://istdk.infocaption.com/1141.guide