FGU Forløbsplaner – NYT og fejlrettelse

  • Nogle skoler har oplevet problemer med, at skift af fagtema ikke slog igennem i forløbsplanen. Denne fejl er rettet.
  • Måden at fremsøge et nyt fagligt tema i forløbsplanen er ændret en smule. Se vejledningen (afsnit om læringsmål).
  • Det er muligt at få vist progression for de enkelte måneder. Se vejledningen (afsnit om læringsmål).

https://istdk.infocaption.com/1141.guide