FGU Forløbsplaner NYT

I forløbsplaner er det nu muligt at se postnummer samt datoer for uddannelsesstart og forventet slut. Begge dele vises under Stamdata.

Under elevens læringsmål er det blevet muligt at se, hvornår et læringsmål (flueben) er ændret – og af hvem.

Samtidig vil et læringsmål (flueben) blive grønt, når det flyttes/aktiveres. På denne måde kan man få overblik over, hvilke mål, der arbejdes med, mens man har læringsmålene åbne.

Se vejledningen for uddybning:

https://istdk.infocaption.com/1141.guide