FGU Forløbsplaner -nye funktioner og layout

Efter ønske fra arbejdsgruppen om forløbsplaner har vi nu ændret forsiden, så der vises flere oplysninger. Det drejer sig om uddannelsesstart, forventet slut/afmeldingsdato, primær telefon og mail på eleven, KUI-vejleder, kontaktlærer, afdeling, uddannelsesspor og speciale (agu, pgu, egu). (Speciale vil også blive at se i stamdata i selve forløbsplanen, når denne del af planerne tages op til videreudvikling.)

Historiske forløbsplaner markeres som grå, og et eventuelt filtervalg huskes.